A la Xarxa

Buscador

L'últim butlletí de Catalunya Ràdio
Twitter és un servei de microblogging que permet als seus usuaris enviar missatges de text d’una longitud màxima de 140 caràcters mitjançant SMS, correu electrònic o bé directament des del lloc web de Twitter.

Aquestes actualitzacions es mostren en la pàgina de perfil de l'usuari, i són també enviades de forma immediata a altres usuaris que han triat l'opció de rebre-les. A més, tot el que es mostra a Twitter es pot exportar i inserir a altres webs

PUBLICITAT

Enllaços patrocinats

publicitat